Onze kerntaken

Algemeen management advies:

  • Financieel (concept onwikkeling)
  • Directie ondersteuning
  • Management informatiesystemen

Personeelsmanagement:

  • Selektie van Midden en hogermanagement
  • Aanpak zieke verzuim +Funktie omschrijvingen
  • Beoordelingen(systemen)
  • Employee benefits

Inkoopadvies :

  • Doorlichten inkoop portefeuilie voor schoonmaak organisatie's
  • Inkoopaanvragen

Fairplan baseert zijn aanpak op basis van de Service Profit Chain ,welke een Havard produkt is.

Basis van dit concept de klant en medewerker tevredenheid

De directie van Fairplan Harry Peeters heeft jaren lang dit concept toegepast bij Lavold schoonmaak .Als directeur operations en commercie was hij verantwoordelijk de opdrachtgevers en de 8000 medewerkers waarbij klant en medewerkers tevredenheid voorop stond.Het res
utaat was dan ook opmerkelijk.
Lavold schoonmaak is in 2001 overgenomen door ISS Nederland